Simon Armitage

1994 Lannan Literary Award for Poetry